Globální vzdÄ›lávací centrum Berlitz má více než stoletou tradici, ve které stále úspěšnÄ› pokraÄuje. V souÄasnosti nabízí Å¡iroké spektrum služeb v té nejvyšší kvalitÄ›. Do nabídky patří kromÄ› jiného i pÅ™ekladatelské služby. Ty jsou zajiÅ¡Å¥ovány skuteÄnými experty na jazyk. Rodilí mluvÄí a vysokoÅ¡kolsky vzdÄ›laní odborníci s přísluÅ¡nými certifikáty a bravurní znalostí Äeského jazyka zajiÅ¡Å¥ují pÅ™ekladatelské služby na pÄ›ti stech poboÄkách v sedmdesáti zemích svÄ›ta. Jedná se o pÅ™eklady do vÄ›tÅ¡iny svÄ›tových jazyků, z nichž nejvyužívanÄ›jší jsou jazyky anglický, nÄ›mecký, Å¡panÄ›lský, francouzský, italský a ruský. Jedná se o pÅ™eklady obecných i odborných textů, o pÅ™eklady úřední, pÅ™eklady potvrzení, certifikátů i webových stránek. Může jít o pÅ™eklady ze zvukového záznamu nebo videa Äi o pÅ™eklad z podkladu v neelektronické podobÄ›. SpoleÄným rysem poskytovaných služeb je rychlost, preciznost a bezchybnost. S dotazy se obracejte přímo na centra Berlitz v Praze a v BrnÄ›. VÅ¡echny podrobnosti budou dojednány s maximální vstřícností k potÅ™ebám každého klienta. VzdÄ›lávací centrum Berlitz pokraÄuje ve svých poboÄkách v Praze a v BrnÄ› v Äinnosti, jejíž poÄátky sahají hluboko do minulosti. Jazyková Å¡kola Berlitz má už více jak stoletou tradici. Poskytuje služby, které souvisejí s výukou jazyků. Tady má rozhodnÄ› na co navazovat. Vlastní jedineÄná výuková metoda Berlitz dovede k úspÄ›chu naprosto každého. Jazykové vzdÄ›lávání je velmi kvalitní a rovněž velmi efektivní. K dalším službám, které centrum Berlitz nabízí, patří profesionální pÅ™ekladatelské služby. I tady je možné se spolehnout na to, že to je nabídka služeb, které jsou naprosto kvalitní. PÅ™eklady jsou zajiÅ¡Å¥ovány jak rodilými mluvÄími, tak i vysokoÅ¡kolsky vzdÄ›lanými odborníky s přísluÅ¡nými certifikáty a naprosto bravurní znalostí Äeského jazyka. PÅ™eklady vám centrum Berlitz zajistí do vÄ›tÅ¡iny svÄ›tových jazyků nejen v té nejvyšší kvalitÄ›, ale také rychle a naprosto preciznÄ›. PÅ™eklady se týkají jak textů obecných, tak i technických Äi úředních. S žádostmi o tento servis se obracejte na poboÄky Centra Berlitz v Praze a v BrnÄ›. VaÅ¡e požadavky budou vyÅ™eÅ¡eny k vaší maximální spokojenosti. KvalitnÄ› a vÄas!