Tento „medvídek“ patří mezi nejvzácnější a nejohroženější savce. Vyskytuje se přirozeně pouze jen v šesti ne příliš velkých zalesněných oblastech střední Číny. Ve volné přírodě žije zhruba jen 2 000 kusů, přičemž některé odhady mluví dokonce jen o jednom tisíci kusů! Dříve panda žila v nížinných oblastech, ale lidé ji postupně svou aktivitou vytlačili až do horských oblastí. Vedle ostatních medvědů vyniká svým typickým zbarvením. Svou kulatou hlavou a černobílou srstí i pouze rostlinným jídelníčkem se od ostatních druhů odlišuje natolik, že až genetické testy definitivně prokázaly, že se opravdu jedná o medvěda.
Šelma vegetarián!
panda velká na kameni
Panda je známá tím, že se živí téměř výhradně pouze bambusem, který není však příliš výživný. Panda je medvědovitou šelmou a stejně jako jiné další šelmy má velké špičáky a krátká střeva a nemá ve střevech bakterie, které usnadňují trávení rostlinné stravy, jako je tomu u klasických býložravců. Z toho vyplývá, že panda dokáže zužitkovat asi jen 20 ℅ živin, které v potravě přijme. To ve svém důsledku vede k tomu, že se panda pohybuje velmi pomalu, aby šetřila energií, a navíc většinu dne tráví právě příjmem potravy, aby pokryla svou energetickou spotřebu. Během jednoho dne dokáže sežrat až 18 kg bambusu! Zbytek času pak tráví většinou odpočinkem. Jen výjimečně svůj jídelníček obohatí o drobné hlodavce, ptáky či jejich vejce.
panda velká
Skvělý lezec i plavec!
Panda nemá zimní spánek, svou velikostí je srovnatelná s ostatními medvědy, velmi dobře šplhá po stromech a umí plavat. Panda žije samotářsky, kromě několika dní, které samice se samcem tráví pářením. Mláďata se rodí o pět měsíců později, buď jedno, nebo dvě. Ta jsou holá, slepá a do tří měsíců se sama téměř nepohybují. Kolem půl roku už dokážou lézt dobře na stromy, pohlavně dospívají zhruba v šesti letech. Pokud matka nemá dost mléka, jedno mládě odvrhne. Na záchraně pand se podílí rezervace v Číně i zoologické zahrady po celém světě!