Při volbě schodiště existuje hned několik odlišných faktorů, které hrají důležitou roli. Jedná se totiž o stavbu, která je složena z více jednotlivých částí, z nichž se každá může lišit. Hlavní slovo pro výběr jeho výšky, stěny, obsahu podesty, druh ramena, vřetena nástupnice či stupně určuje zejména samotná budova – po poradě s projektantem zjistíte možnosti, mezi nimiž si často ani vybírat nelze, protože jsou podmínkami prostě dané. Co si ale sami zvolit můžete, je materiál. Zde je totiž hned několik možností: dřevo, keramika, beton, železo-beton, kov či kombinace různých.

stairway-to-heaven-3692368_960_720

Největší rozdíly najdeme v konstrukci. Zde je základní výčet z velkého počtu možností, které konstrukce schodiště dnes nabízí:

  • Deskové svůj název získalo podle svého základu, který tvoří železobetonová deska s výztuží, která je postupně ve směru výstupu kladena. Deska buď může být v podestě a mezipodestě nebo je zalomena tak, že podesty sama podepírá. Výhodou je, že odpadá nutnost schodišťových zdí a prostor kolem je tedy volný.
  • Schodnicové jsou většinou budovány ze dřeva či kovu, nosnou část tvoří jedna či více schodnic, které mohou podpírat schody buď z jedné strany nebo z obou stran či schody podpírat celoplošně.
  • Vřetenové je podepřeno ve středu svislou podpěrou, takže je lze vložit do jakéhokoliv půdorysu. Stupně mohou být podepřeny oboustranně nebo jenom z vnitřní strany.

stairs-54248_960_720

  • Visuté je charakterizováno tím, že jednotlivé stupně jsou vetknuty pouze na jedné straně do stěn či schodnic. Jejich velkou nevýhodou ale je pracnost – je nutné osadit každý stupeň zvlášť.
  • Závěsné se vyznačuje tím, že je zavěšené na ocelových táhlech, na nichž vlastně visí. Odtud také ten název. Dva stupně za sebou bývají připevněny jedním táhlem, čímž se zajišťuje pevnost konstrukce. Jednotlivé stupně pak bývají z dubového dřeva, železobetonu, kamene či skla.
  • Pilířové (sloupové) je rozvinutím vřetenového, kdy hlavní zátěž je ze stěny přenesena do pilířů.
  • Podezděné je charakterizováno tím, že stupně jsou podepřeny po celé spodní ploše.