Sebelépe informovaný vlastník domu, bytu, chaty, chalupy nebo jiného objektu či pozemku samozřejmě nedokáže posoudit cenu své nemovitosti s ohledem na všechny faktory. Proto potřebuje odbornou pomoc certifikovaného odhadce. Majitelé mají často snahu cenu svých nemovitosti navýšit, protože si jich mimořádně cení a mají k nim osobní vztah. Taková taktika je z jejich pohledu pochopitelná, ale není správná. Pěstují si tímto krokem velká očekávání, která neodpovídají tržní realitě. Bývají zklamaní, když stanoví vysokou cenu a nedaří se jim sehnat kupce. Jedinou šancí na úspěšný prodej je změnit taktiku. Zamyslet nad stanovenou cenou a přizpůsobit jí realitě, jinak se svého vysněného snu nedočkáte.

rodinný dům

Roli hraje mnoho faktorů

Bez odborné pomoci neurčíte reálnou hodnotu nemovitosti. V její ceně totiž hraje roli mnoho různých kritérií. V první řadě jde o umístění. Jinou hodnotu bude mít dům v samotném srdci Ostravy, než ten stojící ve vesnici o 50 km dále. Do hry se dostává samozřejmě velikost i celkový stav. Tím ale výčet faktorů nekončí. Na řadu přichází technický stav, konstrukce stavby, dopravní dostupnost, ale také například možnosti parkování.

bytové jednotky

Seriózní odhad pomůže prodejnosti

Nesmírně důležité je ocenit nemovitost seriózně a brát zřetel na všechny zmiňované okolnosti. Kvalifikovaný odhadce zohlední všechny popsané faktory i řadu dalších skutečností. Připraví vám odhad ceny nemovitosti https://posudkyostrava.cz/, ať už pro prodej či koupi, daňové či dědické řízení či pro žádost o hypotéku nebo třeba majetkové vypořádání při rozvodovém řízení,. Nepromítá do ceny žádné mimořádné okolnosti jako například majetkové poměry prodávajícího, stavy po kalamitách a jde proto o hodnotu, která přesně mapuje aktuální situaci na trhu. Jedině správně oceněný objekt bude na trhu dobře prodejný.