Zdravotní rizika rozdělme na dvě části. Jaké je škodlivé působení mobilních telefonů jako technického zařízení na lidský organismus a jaká jsou zdravotní rizika při používání mobilů, kdy nám odvádějí značný kus pozornosti od právě prováděné činnosti.

žena mobil

Obecně se má za to, že radiové pole mobilních telefonů nemá takovou energii, aby mohla poškodit molekulární vazby, nejedná se tedy o ionizující záření, má pouze tepelné účinky. Každoročně se objevují nové závěry vědeckých výzkumů, část z nich prokazuje škodlivost záření mobilních telefonů při jejich dlouhodobém a pravidelném používání, část z nich to naopak vyvrací. Aby byla eliminována případná rizika, existují poměrně přísné normy, které určují maximální možnou hodnotu záření. Určité riziko pro člověka je důvodem pro zařazení mobilních telefonů do skupiny 2B karcinogenů, protože mohou napomáhat ke vzniku některých mozkových nádorů.

Používání mobilů odvádí naši pozornost. Nejde jen o telefonování, ještě horší je psaní či čtení zpráv a používání sociálních sítí. Snad nejnebezpečnější jsou při řízení automobilů, i proto je tento dopravní přestupek poměrně přísně trestán. Uvádí se, že reakci řidiče zhoršují až o 19 procent.
mobil ruka

Bezpečnostní rizika jsou dána především technickými možnostmi mobilu. Ten umí určovat svou polohu, umožní nám pracovní, ale i soukromou komunikaci prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí, přístup k osobním údajům uloženým v různých aplikacích, také přístup k vašim penězům prostřednictvím internetového bankovnictví nebo bankovní mobilní aplikace. Zjednodušeně všechno, co je v mobilu, se dá ukrást a zneužít.

Je technicky proveditelné mobilní telefon ovládat na dálku. Lze jej na dálku vypnout, zapnout, zjišťovat jeho polohu nebo třeba online používat jeho kameru a mikrofon. Z důvodu možného narušení soukromí a bezpečnosti se začínají objevovat mobilní telefony, u kterých je možné hardwarově vypnout určité potenciálně nebezpečné moduly, typicky kameru a mikrofon.