Podle mého názoru jsou technické vymoženosti a další technické věci opravdu pro naše lidstvo skvělé. Já si myslím, že je opravdu hodně lidem také usnadní život hlavně v tom, že jim to všechno urychlí. Jenom si představte, jak je třeba například opravdu hodně rychlé poslat email anebo sms zprávu, nebo jak si rychle můžete s někým zavolat mobilním telefonem. Také je prima, že už máme mobilní telefony, a to hlavně kvůli tomu, že je vlastně můžeme přenášet opravdu kamkoliv se nám zachce. Není to jako dříve třeba někde v sedmdesátých nebo v osmdesátých letech, kdy byly pevné linky.

Stará pevná linka.

To znamenalo, že pevné linky byly pevnÄ› pÅ™idÄ›lány ke zdi a vůbec jste s nimi nemohli nikam chodit. Také si vzpomínám, jak mi jako malé dÄ›ti jsme si s pevnými linkami opravdu hodnÄ› vyhráli. Vždycky jsme si vzali zlaté Äeské stránky a tam jsme hledali různá jména. Vždycky jsme si naÅ¡li taková ta nejvíce vtipná příjmení a potom už jsme tam volali. To jste potom mÄ›li vidÄ›t babiÄku, jak opravdu hodnÄ› nadávala, když jí pÅ™iÅ¡el o tom úÄet na Å¡est set korun, to bylo opravdu hodnÄ›, když to vezmu v pomÄ›ru, že normálnÄ› platila vždycky kolem sto padesáti korun za mÄ›síc babiÄka opravdu hodnÄ› nadávala a říkala, že tohle bylo naposledy a už nám zatrhla úplnÄ› pevnou linku.

Starý telefon.

Tady jde vidÄ›t, že technika je sice opravdu skvÄ›lá, ale dá se také rychle zneužít, a to malými dÄ›tmi. Když si s tím hrají a dÄ›lají si z lidí srandu. Potom jsou tady mobilní telefony, kde jsem také zavaÅ™ila otci tím, že jsem mu také provolala celý kredit, a to bÄ›hem dvou hodin. Myslela jsem si, že to zase pÅ™ijde až za nÄ›jaký Äas jako z pevné linky. Ale opak byl pravdou. Otec tam mÄ›l totiž koupený kredit, a když ho tam nemÄ›l, tak potom úplnÄ› vÄ›dÄ›l, odkud vítr vane. A tady jde vidÄ›t, že technika je sice prima, ale že i malé dÄ›ti, když s tím nemají žádné zkuÅ¡enosti, tak to může dopadnout opravdu Å¡patnÄ›. Jako například já s pevnou linkou a také s mobilním telefonem pozdÄ›ji.