Internet je systém, ve kterém jsou vzájemně propojeny počítačové sítě. Jednotlivé počítače mezi sebou mohou komunikovat a sdílet informace prostřednictvím internetových služeb. Jednou z těchto služeb je webový vyhledávač. Ten umožňuje nalézt na internetu webové stránky s hledanými informacemi. Charakteristika hledaných informací se zadává do rozhraní vyhledávače, odpovědí vyhledávače je výpis seznamu odkazů na webové stránky, které obsahují hledaný text, obrázky nebo jiné multimediální informace. K tomu, aby mohl fungovat, si vyhledávač udržuje indexovanou databázi, kterou automaticky, v pravidelných intervalech aktualizuje.internetový vyhledávač na displeji mobil
Ke své práci vyhledávač využívá stovky i statisíce počítačů, z velké části pracuje automaticky. Kvalita vyhledávačů se posuzuje podle toho, jak kvalitní odpovědi dává, zda uživatel nalezne požadovanou informaci na webových stránkách umístěných na předních místech ve výsledcích vyhledávání. Obecně platí, že vyhledávač musí ve snaze uspokojovat rostoucí požadavky uživatelů své metody vyhledávání neustále zlepšovat. Určité požadavky pro vyhledávače musí splňovat i samotné webové stránky, k tomu slouží jejich majitelům například konzultace SEO (z anglického search engine optimization), které nabízejí firmy a agentury, zabývající se modifikací webových stránek pro jejich co nejlepší umístění ve výsledcích vyhledávání.procházení a vyhledávání na internetu zeměkoule
Seo konzultace napomáhají vyhledání požadované stránky jejími vhodnými úpravami ve všech fázích práce vyhledávače. Robot cyklicky, v pravidelných intervalech prochází webové stránky, zpracovává je a vytváří z nich databázi, která je schopna poskytnout informaci, na kterých stránkách se hledané slovo nachází. Pro snížení neúměrné velikosti této databáze se provádí její indexování pomocí různých algoritmů. Ve výpisu výsledků vyhledávání jsou většinou na prvních místech zobrazeny stránky, které jsou pro uživatele dostačující.