Rubriky
Byznys

Jak pracují vyhledávače na internetu

Internet je systém, ve kterém jsou vzájemně propojeny počítačové sítě. Jednotlivé počítače mezi sebou mohou komunikovat a sdílet informace prostřednictvím internetových služeb. Jednou z těchto služeb je webový vyhledávač. Ten umožňuje nalézt na internetu webové stránky s hledanými informacemi. Charakteristika hledaných informací se zadává do rozhraní vyhledávače, odpovědí vyhledávače je výpis seznamu odkazů na webové stránky, které obsahují hledaný text, obrázky nebo jiné multimediální informace. K tomu, aby mohl fungovat, si vyhledávač udržuje indexovanou databázi, kterou automaticky, v pravidelných intervalech aktualizuje.internetový vyhledávač na displeji mobil
Ke své práci vyhledávač využívá stovky i statisíce počítačů, z velké části pracuje automaticky. Kvalita vyhledávačů se posuzuje podle toho, jak kvalitní odpovědi dává, zda uživatel nalezne požadovanou informaci na webových stránkách umístěných na předních místech ve výsledcích vyhledávání. Obecně platí, že vyhledávač musí ve snaze uspokojovat rostoucí požadavky uživatelů své metody vyhledávání neustále zlepšovat. Určité požadavky pro vyhledávače musí splňovat i samotné webové stránky, k tomu slouží jejich majitelům například konzultace SEO (z anglického search engine optimization), které nabízejí firmy a agentury, zabývající se modifikací webových stránek pro jejich co nejlepší umístění ve výsledcích vyhledávání.procházení a vyhledávání na internetu zeměkoule
Seo konzultace napomáhají vyhledání požadované stránky jejími vhodnými úpravami ve všech fázích práce vyhledávače. Robot cyklicky, v pravidelných intervalech prochází webové stránky, zpracovává je a vytváří z nich databázi, která je schopna poskytnout informaci, na kterých stránkách se hledané slovo nachází. Pro snížení neúměrné velikosti této databáze se provádí její indexování pomocí různých algoritmů. Ve výpisu výsledků vyhledávání jsou většinou na prvních místech zobrazeny stránky, které jsou pro uživatele dostačující.

Rubriky
Věda

Exoskeletony pomohou postiženým i těžce pracujícím

Dosud se sportovci z celého světa posouvají hranice fyzických možností lidského těla dál a dál za jejich myslitelné hranice. V současnosti už téměř neexistuje rekord, který by bylo v lidských silách posunout ještě dál. Do hry se však dostávají exoskeletony. Ty pomohou posunout hranice lidských možností na úrovně těžkých strojů, a to ve velikosti nemálo převyšující člověka.
robotická protéza nohy
Exoskeleton v doslovném překladu znamená něco jako vnější kostra a je to přístroj, který měl původně za cíl umožnit pohyb ochrnutým jedincům, kteří byli doposud odkázáni na kolečkové křeslo, nebo byli znehybněni úplně. Jejich vývoj začal od robotických náhrad jednotlivých končetin a počátkem roku 2020 vyvrcholil uvedením na trh několika modelů, které mají za úkol nejenom právě pomoc postiženým, ale také usnadnit a zefektivnit těžkou práci.
postava Ironmana
1. Terminátor od Cyberdyne
Japonská firma Cyberdyne, jež svůj název odvodila od stejnojmenné společnosti z akční filmové klasiky Terminátor, uspěla u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se žádosti o uvedení na trh svých celotělových robotických podpor s názvem „Medical HAL“. Tento přístroj využívá bioelektrickcých signálů, které vysílá tělo jeho nositele a na jejich základě pomáhá aktivovat činnost svalů, případně ji nahrazuje. Kromě pomoci v běžném pohybu jeho majitele lze tuto pomůcku využít také při rehabilitačních cvičeních.
2. Běžecký rekordman ReWalk
Mezičlánek mezi exoskeletony čistě zdravotnickými a těmi, které dělají z lidí kyborgy, tvoří přístroje nesoucí název ReWalk a na světovém trhu jsou k dostání již několik let. Neustále se však zdokonalují. Počátkem letošního ledna s tímto exoskeletonem například zaběhl maratonský běh ochrnutý sportovec Adam Gorlitsky z Jižní Karolíny a dokonce překonal světový rekord.
3. Robotický bagážník Sarcos Guardian
Čistě pro komerční použití je určen první celotělový exoskeleton napájený z akumulátoru, který vyvíjí americká společnost Sarcos ve spolupráci s aerolinkou Delta Airlines. Tento robotický pomocník má za úkol usnadnit těžkou práci letištním zaměstnancům od bagážníků po mechaniky, kteří denně zvedají velmi těžká břemena. Na letišti v Las Vegas byl letos v lednu představen Guardian XO, s jehož pomocí i drobná dívka byla schopná bez problému manipulovat například s kolem od letadla, jež obyčejně mají problém uzvednout dva muži. Finální verze Guardiana bude hotová koncem roku 2020.